vrouwen

vrouwen

Team District oost vrouwen

Rde en District team (Regiocombinatie selectie oost)

Een aantal jaren geleden was er niks binnen district oost voor het vrouwenwielrennen. Toen is het RDE ontstaan zodat de meiden gezamenlijk konden gaan trainen met als doel de meiden enthousiast te maken en te houden voor het wedstrijdwielrennen (weg, baan, veld, ATB). Zij richten zich vooral op de meiden van categorie 6,7, Nieuweling meisjes en Junior vrouwen. Het RDE kun je zien als het districts-opleidingsploeg die de meiden voorbereiden op de overgang naar belofte dames. Meer informatie staat op de website van het rde: http://teamrde.nl

Het districtsteam zorgt ervoor dat de meiden en vrouwen kunnen doorgroeien. Wij willen een aanvulling zijn op de verenigingen, geen concurentie, dit door te beginnen met het rijden van de clubcompetitie. Dit zou in de toekomst kunnen uitgroeien naar topcompetitie en buitenlandse wedstrijden zodat alle verenigingen binnen het district profijt hebben van get districtsteam

Belangrijk om te weten is wel dat het RDE en het vrouwen districtsteam samenwerken maar 2 losse teams zijn!

Het plan:

Na aanleiding van verhalen en feedback hebben wij afgelopen oktober 2017 met alle verenigingen bij elkaar gezeten om te kijken of we met de vrouwen als clubcombinatieselectie de wedstrijden kunnen gaan rijden. De rede is simpel: Rensters kunnen lid blijven van hun eigen vereniging en toch de grotere wedstijden rijden.  

Vanuit het district heeft dit plan een GO gekregen en wij zullen in 2018 beginnen met een vrouwen districts selectie en het plan is om de clubcompetitie onder de naam clubcombinatieselectie oost te rijden

Rensters die voor het districtsteam in aanmerking komen zijn:

  • Junior vrouwen
  • Beloften vrouwen
  • Amateur vrouwen
  • Clubrensters met een Elite licentie die tussen wal en schip dreigen te raken 

Voorwaarde:

  • -de rennster heeft een licentie waarop staat District Oost
  • -de rennster is lid van een vereniging uit het District Oost.

LET OP: Wanneer een vereniging zelf deelneemt aan de clubcompetitie kunnen haar rensters niet deelnemen binnen het districtsteam (geen clubcompetitie maar zij mogen wel meedoen met de  open trainingen)

Gezamenlijke trainingen:

Om de wedstrijden zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zal er minimaal 1x per maand gezamenlijke getraind worden, Deze trainingen zullen open staan voor alle vrouwen met bovengenoemde licentie binnen het district (dus ook wanneer de vereniging zelf de clubcompetitie rijd). De gezamenlijke trainingen zijn te vinden in de agenda.

Wedstrijdprogramma en Selectieprocedure Clubcompetitie:

Momenteel is het programma voor 2018 nog niet bekend, zodra de wedstrijden bekend zijn geven wij deze door. Iedereen kan dan aangeven welke zij kan rijden maar ook welke zij het liefste zou willen rijden.  Hier gaan wij zoveel mogelijk rekening mee houden bij het selecteren.

Elke wedstrijd moeten er minimaal 4 en maximaal 8 vrouwen starten. De selectie word gemaakt door district coördinator, zij zal ruim van te voren de selectie van de wedstrijden bekend maken en tevens ook de reserveplekken aanwijzen. Van rensters op de reservelijst word verwacht dat ze de datum tot tenminste een week voor de wedstrijd vasthouden mochten ze alsnog mogen starten. Tevens word verwacht dat wanneer een renster om wat voor reden dan ook na de bekendmaking niet kunnen starten dit zo snel mogelijk kenbaar maken!!

Inschrijven clubcompetitie 2018:

Half januari 2018 dienen wij de  ploeg geregistreerd te hebben bij de KNWU met licentie voor 2018 op naam van Distict-oost. De selectie voor een club of clubcombinatie dient minimaal uit 10 rensters te bestaan. Junior vrouwen, amateur vrouwen, beloften vrouwen en clubrensters met een elite licentie mogen deelnemen.

Graag zien wij dat alle verenigingen (mits ze geen eigen ploeg hebben voor de clubcompetitie) hun rensters welke in aanmerking willen komen voor de clubcompetitie opgeven voor 5januari 2018 door een mail te sturen naar stdc-oost@outlook.com

Graag met vermelding van de vereniging, naam van de rensters en licentienummer 2018

Kosten:

District oost heeft een aantal sponsoren en subsidies om een groot deel van de kosten voor het rijden van de clubcompetitie, gezamenlijke trainingen en  het trainingskamp en materialen te bekostigen. Echter zullen we bij sommige activiteiten een kleine eigen bijdrage vragen van de rensters, denk aan meerdaagse wedstrijden en het trainingskamp.